Quá khứ hiện tại tương lai / Past Present Future

Quá khứ hiện tại tương lai / Past Present Future
Đạo diễn Arthawoot Boonyuang | Thái lan | Phim thể nghiệm | 2013 |12 phút

Phim được chia làm ba phần có lẽ tương tự nhan đề. Ba cách xử lý hình ảnh. Ba kiểu âm thanh.

* Cuồng nhiệt, gợi cảm, queer, 20h00 thứ Bẩy 17/9/2016, Nhà Sàn Collective

Past Present Future
Dir. Arthawoot Boonyuang | Thailand | Experimental | 2013 | 15 min

Film is composed from three parts seeminly like the title. Three ways to work with images. Three types of sound.

* Crazy, Sexy, Queer, 20h00 Sat. 17 Sept. 2016, Nhà Sàn Collective

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: