Swann Dubus

Swann Dubus sinh năm 1977 tại Pháp. Anh học văn học và điện ảnh tại trường ĐH Paris III university và bảo vệ luận án tiến sĩ về sự gần gũi, riêng tư trong điện ảnh. Swann làm phim và đạo diễn phim từ năm 2000, tại châu Âu, châu Phi và châu Á. Hiện anh sống và làm việc tại Hà nội

Phim:
- 1970-1989 (phim tài liệu, 65 phút), LHP: Cinéma du Réel 2000.
- Lettre à L. et à elles toutes, phim tài liệu 17 phút), LHP: FID Marseille 2003, giải thưởng GNCR.
- L. Ville (phim tài liệu, 70 phút), LHP: Cinéma du Réel 2006.
– Trong hay ngoài vòng tay em (phim tài liệu, 80 phút), LHP: DOK Leipzig 2011, Torino IFF 2011, giải thưởng dành cho phim quốc tế tại LHP DMZ Doc Korea
– Đi tìm Phong (phim tài liệu, 92′), giải thưởng lớn NANOOK-JEAN ROUCH Grand Prix

Q&A:
"Đi tìm Phong", 20h00 thứ Sáu 16/9/2016, Viện Goethe Hà nội


Swann Dubus (b.1977, France) studied literature and cinema in Paris III university and completed a PhD about intimacy in cinema. He has been filming and directing documentary films since 2000. Swann has worked in both Europe, Africa and Asia. He now lives and works in Hanoi, Vietnam.

Filmography:
-1970-1989 (documentary, 65’) Cinéma du Réel 2000.
-Lettre à L. et à elles toutes (documentary, 17’) FID Marseille 2003, GNCR Award.
-L. Ville (documentary, 70’) Cinéma du Réel 2006.
–With or without me (documentary, 80′) DOK Leipzig 2011, Torino IFF 2011, DMZ Doc Korea (winner of the international competition)…
–Finding Phong (documentary, 92′), NANOOK-JEAN ROUCH Grand Prix

Q&A:
"Finding Phong", 20h00 Fri. 16 Sept. 2016, Goethe-Institut Hanoi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: