About

(queer forever) mini queer film fest

Hà nội, 16 – 17 / 9 / 2016

tại / at
Nhà Sàn Collective
tầng 15, toà nhà Hà nội Creative City, 1 Lương yên, Hà nội.
level 15, Hà nội Creative City bldg, 1 Lương yên st., Hà nội.

Viện Goethe Hà nội / Goethe Institut Hà nội
56 – 58 Nguyễn Thái Học, Hà nội

%d bloggers like this: