Chất dịch cơ thể mạnh thật / Bodily Fluid is so Revolutionary

Chất dịch cơ thể mạnh thật
Đạo diễn Ratchapoom Boonbunchachoke | Thailand | Experimental | 2009 | 42 min

Một cặp gay yêu nhau nhưng không thể gần gũi nhau. Bác sĩ và ni-cô đến để giúp họ. Bài hát nào sẽ thích hợp cho việc này hơn cả?

* Cuồng nhiệt, gợi cảm, queer, 20h00 thứ Bẩy 17/9/2016, Nhà Sàn Collective

Bodily Fluid is so Revolutionary
Dir. Ratchapoom Boonbunchachoke | Thailand | Experimental | 2009 | 42 min

A gay couple love each other but cannot have sex. A doctor, and a nun are coming to help. What song will be perfect for this occasion?

* Crazy, Sexy, Queer, 20h00 Sat. 17 Sept. 2016, Nhà Sàn Collective

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: